CUALIFICACIÓNS DOS EXAMES


EXAME FINAL
Iniciais do alumno/a

Notas da 1ª Parte
Notas da 2ª Parte
Notas da 3ª Parte
TDO
NOTA FINAL: 8

NFM
NOTA FINAL: 7 (nota da recuperación: 8,5)

AMG
NOTA FINAL: 5
5,5

ROF
NOTA FINAL: 4

3
2,5 e 4,75
COR
NOTA FINAL: 5

MPB
NOTA FINAL: 6

APG
NOTA FINAL: 1
NP
NP
NP
APE
NOTA FINAL: 5

7,5 e 3,5

GRC
NOTA FINAL: 5

3,75
ARCH
NOTA FINAL: 6

RRC
NOTA FINAL: 4
5

1
DRG
NOTA FINAL: 6

ESC
NOTA FINAL: 5

RSS
NOTA FINAL: 5

IVG
NOTA FINAL: 3
1,5

NOTA FINAL: